ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL
 
str.Lacului nr.8 cod postal-827150; tel: 0240545969; fax: 0240545971; e-mail: primaria_murighiol@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Anunţuri Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Murighiol: Anunţuri Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 convocator -sedinta extraordinara din data de 18 iunie 2015 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143448840017-06-2015
2 convocator -sedinta ordinara din data de 30 iunie 2015 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143526600026-06-2015
3 convocare CL in sdinta ordinara din 31 iulie 2015 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143811720029-07-2015
4 convocare CL in sdinta ordinara din 31 august 2015 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144096840031-08-2015
5 convocare CL in sdinta extraordinara din 9 septembrie t 2015 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144174600009-09-2015
6 Convocator -sedinta extraordianara din data de 24 septembrie 2015 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144295560023-09-2015
7 Convocator - Consiliul Local Murighiol in sedinta ordinara din 29 octombrie 2015 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
8 convocare CL in sdinta ordinara din 19 noiembrie 2015 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 144952560008-12-2015
9 Convocare CL in sdinta extraordinara din 27 noiembrie 2015 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 144952560008-12-2015
10 Convocator -sedinta ordibnara din data de 22 dec 2015 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145073520022-12-2015
11 Convocator -sedinta extraordibnara din data de 13 ianuarie 2016 2016 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 145254960012-01-2016
12 sedinta publica in data de 23 martie 2015 2016 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 145341360022-01-2016
13 sedinta publica in data de 23 martie 2015 2016 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 145341360022-01-2016
14 sedinta publica in data de 13 ianuarie 2016 2016 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 145341360022-01-2016
15 sedinta publica in data de 13 ianuarie 2016 2016 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 145341360022-01-2016
16 sedinta publica in data de 13 ianuarie 2016 2016 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 145341360022-01-2016
17 Convocator sedinta extraordinara din data de 08.02.2016 2016 2 BURADA V. ELENA SECRETAR 145661040028-02-2016
18 Convocator sedinta extraordinara din data de 23.02.2016 2016 2 BURADA V. ELENA SECRETAR 145661040028-02-2016
19 Convocator sedinta ordinara din 29.02.2016 2016 2 BURADA V. ELENA SECRETAR 145661040028-02-2016
20 Având în vedere Ordinul Prefectului - judetului Tulcea nr.206 din 24.06.2016 și prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare , vă facem cunoscut că suntței invitați la sedința de constituire a Consiliului 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146706120028-06-2016
21 Convocator -sedinta ordinara a Consiliului Local Murighiol din data de 31 august 2016 2016 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 147259080031-08-2016
22 convocator sed ordinara din 13 septembrie 2016 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 147336840009-09-2016
23 convocator sed ordinara din 11 octombrie 2016 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
24 convocator sed extraordinara din 31 octombre 2016 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147786480031-10-2016
25 sedinta extraordinara 2016 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 148175280015-12-2016
26 sedinta ordinara din data de 30 dec 2016 2016 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 148278960027-12-2016
27 Sedinta ordinara din 27 ian. 2017 2017 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 148538160026-01-2017
28 Convocare în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Murighiol, județul Tulcea, în data de 27 iunie 2017, orele 14,00 în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Murighiol, în conformitate cu Dispoziția nr.143 din 20.06.2017, emisă de Primarul comunei Murighiol, județul T 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149790600020-06-2017
29 Convocator sedinta extraordinara din data de 20 iulie 2017 2017 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 150023880017-07-2017
30 D I S P O Z I T I A Nr. 171 Privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedintă ordinară 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150447240004-09-2017
31 D I S P O Z I T I A Nr. 23 Privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedintă ordinară la data de 16 martie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152071920011-03-2018
32 Se convoacă Consiliului local al comunei Murighiol în sedintă ordinară la data de 16 martie 2018, ora 11:00 - cu următoarea ordine de zi: 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152097840014-03-2018
33 D I S P O Z I T I A Nr. 103 Privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedintă extraordinară 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152935560019-06-2018
34 D I S P O Z I T I A Nr. 108 Privind convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedintă extraordinară 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153013320028-06-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Murighiol - Toate drepturile rezervate