ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL
 
str.Lacului nr.8 cod postal-827150; tel: 0240545969; fax: 0240545971; e-mail: primaria_murighiol@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Murighiol: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Dispozitia nr 43 promovare Cucerave Daniela 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136994760031-05-2013
2 Dispozitia nr 44 promovare Gheorghe Manuela 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136994760031-05-2013
3 Dispozitia nr 42 promovare Machidon Florica 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136994760031-05-2013
4 Dispozitia nr 17 numire in functie Burada Elena 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136994760031-05-2013
5 Dispozitia nr 16 privind incetarea raposturilor de serviciu - Burada Elena 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136994760031-05-2013
6 Dispozitia nr.78 din 20.03.2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142714800024-03-2015
7 Dispozitia nr.79 din 20.03.2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142714800024-03-2015
8 Dispozitia nr.77 din 18.03.2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142714800024-03-2015
9 Dispozitia nr.76 din 09 martie 2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142714800024-03-2015
10 Dispozitia nr..80 din 25.03.2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142740720027-03-2015
11 DISPOZIŢIA nr. 93 privind respingerea Contestaţiei nr. 1763 din 19 martie 2015 formulată de S.C. ADVADELT TURISM S.R.L. 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142861320010-04-2015
12 dispozitie nr. 100 din 21.04.2015- convocare sedinta ordinara 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 142956360021-04-2015
13 Dispozitie nr.101 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143068680004-05-2015
14 Dispozitie nr.102 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143068680004-05-2015
15 Dispozitie nr.103 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143068680004-05-2015
16 Dispozitie nr 97 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143068680004-05-2015
17 Dispozitie nr 94 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143068680004-05-2015
18 Dispozitie nr.95 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143068680004-05-2015
19 convocarea Consiliului local al comunei Murighiol în sedintă ordinară din 29 mai 2015 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143258760026-05-2015
20 Dispozitia nr. 114 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
21 Dispozitie nr.115 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei acordata doamnei REAZIM CORNELIA 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
22 Disp. 132 - rivind consituirea şi numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi modernizare străzi localitatea Murighiol” judeţul Tulcea 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143492040022-06-2015
23 Disp 131 -privind convocarea Consiliului Local Murighiol in sedinta extraordinara 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143526600026-06-2015
24 Disp 136 -Convocarea CL in sedinta ordinara din 30 iunie 2015 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143526600026-06-2015
25 Disp nr.204 - convocare CL in sdinta ordinara din 31 iulie 2015 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143811720029-07-2015
26 Disp 264- privind convocarea CL Murighiol iin sed extraordinara din 24.09.2015 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144304200024-09-2015
27 DISPOZITIE NR.266 - incetare contract individual de munca- asistent personal pentru persoane cu handicap grav- POCORA DANUT 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
28 DISP. 246 - APROBARE REGULAMENT CONDITII VATAMATOARE 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
29 DISP. 247 - acordare spor 15% conditii vatamatoare 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
30 disp. nr 248 acordare unui nr. de 5 clase de salarizare 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
31 DISP 249 din 2015 acordarea indemnizatie insotitor Morosan Emilia- persoana cu handicap grav 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
32 Dispozitie 250 - acordare ajutor de incalzire locuinte pe anul 2015- 2016 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
33 Disp 258 - consituire comisie evaluare 2 ambarcatiuni din fibra septembrie 2015 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
34 dispozitie nr. 260 - comisie re receptie a lucrarilor amanajare teren de sport 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
35 Disp. 262 - numire diriginte de santier-dna Anton Marioara 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
36 Disp. 265 - numire diriginte de santier-dnul Martin Marin 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
37 DISP 274 - prelungire contract asistent Ivanov Georgeta 2015 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
38 DISP nr. 267 - angajare asistent medical comunitar SCORIHAD CONSTANTINA 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
39 DISP 275 din 2015 numirea - FP IVANOV COSMIN 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
40 DISPOZITIA NR 276 - desemnare Machidon Florica 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
41 Disp. nr 277 privind constituire comisie evaluare oferte -vanzare teren in sup 4317 mp, loturile nr. 2,3,4, 5 in sat Plopul 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
42 DISPOZITIA nr 278 - constituire comisie privine evaluarea aofertelor depuse pentru vanzare- loturi teren cobstruire locuinte 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
43 dispozitie nr . 279 -modificarea ASF - d-na BRANZA GHERGHINA 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
44 DISPOZITIA nr 280- modificare ASF - d-na Tudor Paula 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
45 DISP nr. 281 convocare CL in sdinta ordinara din 29 oct .2015 2015 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 144581040026-10-2015
46 nr.310- convocare Consiliul Local in sedinta extraordinara din 27.11.2015 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 144848880026-11-2015
47 Dispozita nr. 299 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 144952560008-12-2015
48 Dispozitia nr.310 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 144952560008-12-2015
49 Disp. 300 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
50 disp 301 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
51 Disp 302 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
52 Disp 303 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
53 Disp 304 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
54 Disp 305 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
55 Disp 306 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
56 Disp 307 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
57 Disp 308 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
58 Dsip 309 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
59 Disp 310 2015 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
60 Disp 320 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
61 Disp 322 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
62 Disp 323 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
63 Disp 324 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
64 Dsip 325 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
65 Disp 319 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
66 Disp 326 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
67 Disp 327 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
68 Disp 328 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
69 Disp 329 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
70 Disp 330 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
71 Disp 331 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145064880021-12-2015
72 Disp 332 2015 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 145073520022-12-2015
73 Dispozitai nr.8-convovare Consiliul Local Murighiol in sedinta extraordinara din data de 13 ian.2016 2016 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 145263600013-01-2016
74 Dispozitia nr.188 2016 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 147259080031-08-2016
75 disp 206 convocare CL in sdinta ordinara din 13 sept 2016 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147336840009-09-2016
76 DISPOZITIA NR.211/2016 privind virarea de credite de la un aliniat la alt aliniat in cadrul aceluiasi capitol pe anul2016, in cadrul UAT Comuna Murighiol, Judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
77 disp 215 convocare CL in sdinta ordinara din 11 oct 2016 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
78 Dispozitia nr. 226 convocare a CL in sdinta extraordinara din 31 oct 2016 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147786480031-10-2016
79 Dispozitia 144 - delimitare sectii de votare 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
80 Dispozitia 239 - stabilire locuri afisaj electoral 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
81 sedinta extraordinara 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 148175280015-12-2016
82 sedinta ordinara 2016 11 BURADA V. ELENA SECRETAR 148175280015-12-2016
83 sedinta extraordinara 2016 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 148175280015-12-2016
84 Disp 279 2016 12 BURADA V. ELENA SECRETAR 148278960027-12-2016
85 Dispozitia nr. 3 - convocare a CL in sdinta ordinara din 27 ian 2017 2017 1 BURADA V. ELENA SECRETAR 148607280003-02-2017
86 convocare Consiliul Local Murighiol in sedinta extraordinara din data de 20.07.2017 2017 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 150023880017-07-2017
87 dispozitia nr.25 din data de 06.03.2018, privind desemnarea domnului VARARU Gabriel, pentru exercitarea atributiilor de agent de inundatii 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
88 dispozitia nr.23/28.02.2018 - şef serviciu voluntar Situaţii de urgenţă - telefon 0747917783 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
89 DISPOZITIA Nr.81 Privind desemnare persoana responsabila cu notificarea autoritatii competente de inmatriculare, a instrainarii mijloacelor de transport 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152805960004-06-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Murighiol - Toate drepturile rezervate