ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL
 
str.Lacului nr.8 cod postal-827150; tel: 0240545969; fax: 0240545971; e-mail: primaria_murighiol@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Murighiol: Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 BILANT 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
2 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
3 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
4 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
5 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
6 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
8 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
9 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
10 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
11 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
12 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
13 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
14 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
15 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.03.2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
16 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
17 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
18 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
19 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
20 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. 03.2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
21 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
22 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
23 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.03.2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
24 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
25 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.04.2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
26 Darea de seama incheiata la 30 septembrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136295280011-03-2013
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Murighiol - Toate drepturile rezervate