ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL
 
str.Lacului nr.8 cod postal-827150; tel: 0240545969; fax: 0240545971; e-mail: primaria_murighiol@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Relief, Climă, Faună

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  


       

murighiol - balti insorite

relief - comuna murighiol
RELIEFUL

   Zona beneficiază de un relief variat, cu dealuri şi văi, fiind marginită la est de Dunare, iar in partea de sud de lacurile Murighiol I, Murighiol II şi Lacul Sărat.

 CLIMA

   Clima Deltei Dunării se încadrează în climatul temperat-continental cu influenţe pontice. Regimul termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o uşoară creştere de la vest spre est.
Cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a soarelui care este de cca. 2.300-2.500 ore, iar radiaţia solară globală însumează anual 125- 135 kcal/cm2, fiind printre cele mai mari din ţară.

FAUNA SI FLORA

   Flora. Vegetaţie de stepă petrofilă (Stepe vest-pontice de Thymus zygioides - Western Pontic thyme steppes), câteva specii protejate precum Paronychia cephalotes, Koeleria lobata etc. 
Între Plopu şi Sarinasuf, la sud de drum (Dj 222C) se află un lac ce comunică cu laguna Razim, malurile sale fiind acoperite cu vegetaţie de sărătură si cu unele asociaţii vegetale nesemnalate pentru lacurile precedente (Aeluropo-Salicornietum, Aeluropetum littoralis).
   Fauna.Numeroase specii faunistice, în special  păsări acvatice sau răpitoare de zi - pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris),stârcul pitic (Ixobrychus minutus),stârcul roşu (Ardea purpurea), şoimul călător (Falco peregrinus),şerparul (Circaetus gallicus),lăcustarul (Sturnus roseus) etc.
Zona strict protejată Sărăturile-Murighiol şi lacul Beibugeac oferă o varietate mare de specii rare de păsări, avifauna zonei strict protejate fiind dealtfel şi motivul constituirii acesteia. Este o zonă aparte pentru practicarea birdwatchingului, unde se pot vedea specii de păsări prezente la cuibărit numai aici: avoseta (Recurvirostra avosetta), piciorongul (Himantopus himantopus), pescăruşul cu cap negru(Larus melanocephalus).De asemenea, este o zonă cu o deosebită importanţă pentru odihnă şi hrănirea speciilor de păsări migratoare. Un oaspete de iarnă deosebit este pescăruşul asiatic (Larus ichthyaetus).p1-  admin, 17-04-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Murighiol - Toate drepturile rezervate